คุณภาพการบริการคือหัวใจของเรา

เรามุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พัฒนาการบริการควบคู่ไปกับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วิสัยทัศน์

มุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พัฒนาการบริการควบคู่ไปกับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า และคู่ค้าของเรา

พันธกิจ

  1. พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพร้อม ต่อการบริการ และความพึงพอใจแก่ลูกค้า
  2. พัฒนาการบริหารและรูปแบบการบริการอย่าง  ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
  3. สร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต

นโยบาย

  • มุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน
  • การตรงต่อเวลา ต้องไปถึงหน้างานก่อนเวลาเสมอ
  • ความสะดวก สบายต่อผู้ใช้บริการ
  • มารยาทในการขับรถของพนักงาน
  • การบริการที่สุภาพ เอาใจใส่ดูแลลูกค้า

หจก. รัตน์ พรีเมี่ยม ทรานสปอร์ต

หจก.รัตน์ พรีเมี่ยม ทรานสปอร์ต ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2013 เป็นเวลา 5 ปี เริ่มต้นจากการให้บริการในธุรกิจท่องเที่ยว ต่อมาได้ขยายงานบริการครอบคลุมมาถึงการให้บริการในนิคมอุตสาหกรรม ขยายเส้นทางการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า จนปัจจุบันเรามีความชำนาญในเส้นทางนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และปัจจุบันเราได้ขยายการบริการครอบคลุมไปถึงการบริการรับส่งพนักงาน

แผนงานในอนาคต

เรามีแผนพัฒนาคุณภาพให้ได้รับใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนและการจราจร ISO 39001 พิสูจน์ให้เห็นว่าระบบนี้ได้รับการติดตั้งใช้งาน ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา อย่างต่อเนื่องในบริษัทที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ความจุของยานพาหนะและการใช้งานการขนส่งได้ง่ายขึ้นและกำหนดนโยบายการขนส่งตามความเหมาะสม